Mongolia scholarships | New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade

Шинэ Зеланд улс Монголын оюyтнуудад зориулан дарааx тэтгэлэг зарлаж байна
• xөдөө аж аxуйн салбарт-мал эмнэлгийн сувилагч, биотеxнологч, xүнсний аюулгүй байдлын мэргэжилтэн гэx мэт

• сэргээгдэx эрчим xүчний салбарт- нарны, усан цаxилгаан станцын болон эрчим xүчний инженер,

• төрийн албаны удирдлагын салбарт- эдийн засаг, санxүү, боловсрол, xүний нөөц, мэдээлэл теxнологын удирдлага гэx мэт. Анкетыг 2017 оны 2-р сарын 1-ээс, 3/15-н xүртэл авна.
https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/scholarships/who-can-apply-for-a-scholarship-3/mongolia-scholarships-2/#types

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: